Frans Damen, Historische en Retro Bouwmaterialen, koopt uw authentieke historische bouwmaterialen ook in. Heeft u historische bouwmaterialen die u al jaren in de weg staan
of overcompleet zijn, zoekt dan contact met ons, bij voorkeur via de rubriek Contact en
vul het reactieformulier in.
Ook is het mogelijk dat wij in geval van sloop en/of verbouwing vooraf inventariseren welke materialen voor hergebruik in aanmerking komen, en kunnen, indien gewenst, deze op locatie vakkundig demonteren en afvoeren naar ons depot.
 

Wij kunnen u in de meeste gevallen een goede prijs bieden, dan wel adviseren wat de marktmogelijkheden zijn.

Bij inkoop van materialen is legitimatie van de verkopende partij verplicht.